Logo-helper

Doradztwo odszkodowawcze

Niesiemy pomoc ludziom

Zadzwoń do nas

+48 603-173-733

ZWROT NAWIĄZKI WYPŁACONEJ PRZEZ SPRAWCĘ W POSTĘPOWANIU KARNYM

W maju 2018 roku, zgłosił się naszej firmy klient z zapytaniem dotyczącym prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego. Nasza firma złożyła propozycję w zakresie obsługi prowadzonego postepowania. W toku prowadzonego postępowania karnego Sąd zasądził na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę, tzn. zapłatę kwoty pieniężnej przez oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego.

Po dokonaniu wypłaty przez naszego klienta nawiązki zasądzonej przez Sąd nasza firma podjęła działania mające na celu uzyskanie wypłaconej przez niego nawiązki od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które udzieliło ochrony ubezpieczeniowej.

Podjęte przez nas czynności spowodowały, iż Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokonało zwrotu wypłaconej przez naszego klienta na rzecz pokrzywdzonego nawiązki zasądzonej przez Sąd w postępowaniu karnym .

W PRZYAPDKU, GDYBY KTOKOLWIEK Z PAŃSTWA LUB PAŃSTWA BLISKICH, CZY ZNAJOMYCH WPŁACIŁ NA RZECZ POKRZYWODZONEGO NAWIĄZKĘ ZASĄDZONĄW POSTEPOWANIU KARNYM PROSIMY O KONTAKT Z NASZA FIRMĄ.

Dochodzimy odszkodowań za wszystkie szkody

img01

Szkody osobowe

Szkoda osobowa (niemajątkowa) - to szkoda, która polega na ujemnych doznaniach psychicznych, bólu i cierpieniach związanych ze szkoda na osobie lub też stanowi konsekwencję naruszenia dóbr osobistych (przepis art. 448 k.c.).

Sprawdź więcej
img01

Szkody w pojazdach

Przy ocenie wysokości należnego odszkodowania współpracujemy z rzeczoznawcami posiadającymi długoletnie doświadczenie.

View more
img01

Szkody rzeczowe

Szkoda rzeczowa (majątkowa) ta szkoda powoduje reperkusje w majątku poszkodowanego. Powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych przez nas dóbr materialnych. Do szkód majątkowych zaliczają się m. in. szkody w: budynkach, budowlach, uprawach rolnych, hodowli zwierząt, pojazdach mechanicznych jak również szkody transportowe.

View more
img01

Obsługa prawna

Zapewniamy profesjonalną obsługę w procesach sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego jak również prawa karnego. W przypadku postępowania karnego zapewniamy obsługę prawną zarówno na etapie przygotowawczym jak również sądowym.

View more