Logo-helper

Doradztwo odszkodowawcze

Niesiemy pomoc ludziom

Zadzwoń do nas

+48 603-173-733

Rekonstrukcja wypadków

Większość opinii w zakresie rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego jest wykonywanych na zlecenie organów procesowych (Policji, Prokuratury, Sądów).

Opinia w zakresie rekonstrukcji przebiegu zdarzenia drogowego ma na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia w oparciu o posiadane dane. Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia służy ustaleniu prędkości z jakimi poruszały się pojazdy, możliwości uniknięcia zdarzenia drogowego, lub przeciążeń działających na użytkowników pojazdów.

Opinię wykonywane są przy wykorzystaniu specjalistycznego (licencjonowanego) oprogramowania:

    Oprogramowanie firmy Cyborg Idea

  • Program V-SIM – program służy do symulacji ruchu oraz zderzeń pojazdów samochodowych. Ruch i zderzenia pojazdów odbywają się zgodnie z zasadami dynamiki w przestrzeni trójwymiarowej (3D) z uwzględnieniem opisu złożonego niejednorodnego środowiska ruchu. Program posiada rozbudowany edytor graficzny pozwalający użytkownikowi zdefiniować to środowisko oraz umożliwia wizualizację 3D lub 2D przeprowadzanej symulacji.
  • Program PLAN - przeznaczony do sporządzania planów sytuacyjnych z miejsca zdarzenia wypadku drogowego. Program może służyć zarówno do gromadzenia informacji o miejscu zdarzenia celem jego dokumentacji, jak i do ilustrowania przeprowadzanej późniejszej rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego,
  • Program TITAN - przeznaczony jest do czasowo-przestrzennej analizy wzajemnie poruszających się obiektów,

W pracy wykorzystujemy również opracowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, programy stanowiące narzędzia do szybkich kontrolnych przeliczeń wyników uzyskanych innymi metodami.

"RWD - potrącenie pieszego" (asystent rekonstrukcji potrącenia pieszego)

"RWD - zderzenie pojazdów" (asystent rekonstrukcji zderzenia pojazdów)

Powyższe narzędzia są dostępne wyłącznie dla biegłych sądowych.

Przykład przeprowadzonej symulacji przeprowadzonej z wykorzystaniem programu V-SIM, przedstawiamy na załączonych filmach.