Logo-helper

Doradztwo odszkodowawcze

Niesiemy pomoc ludziom

Zadzwoń do nas

+48 603-173-733

Szkody w pojazdach

Przy ocenie wysokości należnego odszkodowania współpracujemy z rzeczoznawcami posiadającymi długoletnie doświadczenie.

Analiza stanowisk firm ubezpieczeniowych dotyczących wypłaty odszkodowań za uszkodzony w wyniku wypadku lub kolizji pojazd wskazuje, iż w zasadzie w większości spraw firmy ubezpieczeniowe:

 • odmawiają wypłaty odszkodowania za skradzione pojazdy - pomimo zawartego ubezpieczenia AC;
 • zaniżają wartość wyliczonego odszkodowania stosując wysokie stawki amortyzacji (urealnienia za części zamienne);
 • zaniżają wysokość odszkodowania poprzez przyjęcie zaniżonych stawek za prace blacharskie i lakiernicze;
 • zaniżają wysokość odszkodowania poprzez zastosowanie tzw. "zamienników";
 • zaniżają wartość wolnorynkową pojazdu;
 • zawyżają wartość pojazdu w stanie uszkodzonym (tzw. Pozostałość);
 • nie wypłacają odszkodowania za wynajęcie samochodu zastępczego
 • nie wypłacają odszkodowania z tytułu ubytku wartości rynkowej pojazdu
 • nie doliczają do wypłaconego odszkodowania podatku od towarów i usług VAT
 • obligują poszkodowanych do przedstawienia rachunków za naprawę pojazdu;
 • wyliczają szkodę całkowitą i nie zezwalają na naprawę pojazdu (przy szkodach z ubezpieczenia OC);

W ramach zawartej umowy oferujemy:

 1. zapewnienie pojazdu zastępczego;
 2. analizę otrzymanych dokumentów,
 3. działania zmierzające do ustalenia rzeczywistej wartości odszkodowania
 4. analizę kosztów naprawy w stosunku do wartości wolnorynkowej pojazdu
 5. zgłoszenia roszczeń do zakładu ubezpieczeń
 6. dokonania na zlecenie klienta przeliczenia wartości odszkodowania w przypadku szkody częściowej;
 7. dokonania na zlecenie klienta przeliczenia wartości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej;
 8. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego;