Logo-helper

Doradztwo odszkodowawcze

Niesiemy pomoc ludziom

Zadzwoń do nas

+48 603-173-733

Oferta

Każdy z nas codziennie spotyka się z sytuacjami i zdarzeniami, które nie tylko wpływają na nasze życie lecz również mogą nieść różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Zarówno w wykonywaniu czynności życia codziennego jak również w pracy, dochodzi do wypadków. Wypadki i związane z nimi szkody powstają na skutek własnej nieuwagi lub też w wyniku działania innych osób lub podmiotów. Szkody mogą również być skutkiem zaniechania działania osób lub podmiotów, których obowiązkiem jest podejmowanie określonych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Firma HELPER ODSZKODOWANIA zajmuje się pomocą i rozwiązywaniem problemów, z którymi boryka się każdy, kto poniósł szkodę.

Jeżeli ponieśliście Państwo szkodę lub zostaliście poszkodowani:

w wypadku komunikacyjnym jako pasażer, pieszy, rowerzysta lub kierowca

w wypadku śmierć poniosła osoba bliska,

w wypadku, który powstał w zakładzie pracy;

w wypadku, który powstał w gospodarstwie rolnym;

w wypadku, który powstał podczas imprezy masowej;

na skutek błędów lub zaniedbań innych osób lub podmiotów;

doznali Państwo szkody w wyniku błędnego leczenia, diagnostyki medycznej

Prosimy o kontakt z nami gdy:

Państwa samochód został uszkodzony,

Państwa mienie (budynek, uprawy, zwierzęta hodowlane ) uległo zniszczeniu,,

zakład ubezpieczeń zaniżył Państwa odszkodowanie;

nie otrzymali Państwo od zakładu ubezpieczeń bądź innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę należnego odszkodowania,

ZUS bądź KRUS nie wypłaca należnych świadczeń,

oczekujecie Państwo kompleksowej obsługi przy dochodzeniu odszkodowania od zakładu ubezpieczeń bądź innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

W ramach świadczonych przez nas usług wchodzą:

bezpłatne doradztwo,

skompletowanie wszystkich niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów,

ocena rozmiaru szkody,

zgłoszenie szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym,

weryfikacja otrzymanej decyzji ubezpieczyciela,

profesjonalne poprowadzenie sprawy przed ubezpieczycielem w ramach postępowania ugodowego,

kontrolę prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela,

sprawne i profesjonalne prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego,

systematyczne informowanie Klienta o przebiegu postępowania.

Dochodzimy odszkodowań za wszystkie szkody

img01

Rekonstrukcja wypadków

Większość opinii w zakresie rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego jest wykonywanych na zlecenie organów procesowych (Policji, Prokuratury, Sądów).

View more
img01

Kalkulacja szkód komunikacyjnych

Kalkulacje naprawy możemy wykonać przyjmując cenę wszystkich rodzajów dostępnych części na rynku. Wysokość kosztów naprawy możemy również ustalić dla danych z ubiegłych lata.

View more
img01

Szkody osobowe

Szkoda osobowa (niemajątkowa) - to szkoda, która polega na ujemnych doznaniach psychicznych, bólu i cierpieniach związanych ze szkoda na osobie lub też stanowi konsekwencję naruszenia dóbr osobistych (przepis art. 448 k.c.).

Sprawdź więcej
img01

Szkody w pojazdach

Przy ocenie wysokości należnego odszkodowania współpracujemy z rzeczoznawcami posiadającymi długoletnie doświadczenie.

View more
img01

Szkody rzeczowe

Szkoda rzeczowa (majątkowa) ta szkoda powoduje reperkusje w majątku poszkodowanego. Powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych przez nas dóbr materialnych. Do szkód majątkowych zaliczają się m. in. szkody w: budynkach, budowlach, uprawach rolnych, hodowli zwierząt, pojazdach mechanicznych jak również szkody transportowe.

View more
img01

Obsługa prawna

Zapewniamy profesjonalną obsługę w procesach sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego jak również prawa karnego. W przypadku postępowania karnego zapewniamy obsługę prawną zarówno na etapie przygotowawczym jak również sądowym.

View more